Excursie 27 februari 2011

 

Uitnodiging

Cultuurhistorie in het Renkums beekdal

Excursie langs diverse herstelde boshistorische elementen in het Renkums beekdal

27 februari 2011, 10.00 – 12.00 uur

De cultuurhistorie in het Renkums beekdal staat de komende tijd volop in de belangstelling. Onlangs is Stichting Probos gestart met een project aangaande cultuurhistorie in het Renkums Beekdal. Dit project richt zich op behoud en herstel van historische elementen op de landgoederen Oranje Nassau’s Oord, Oostereng en de Keijenberg. Probos is bezig een totaaloverzicht te maken van alle historische elementen op basis van bronnenonderzoek van bestaande literatuur, het interviewen van deskundigen/omwonenden, archiefonderzoek en een veldinventarisatie. Van de historische elementen zullen zoveel mogelijk specifieke gegevens worden verzameld om de waarde van de betreffende elementen vast te kunnen stellen.

Daarnaast zullen binnen dit project diverse elementen in oude luister worden hersteld. Zo zijn op landgoed Oranje Nassau’s Oord de inrijposten aan het begin van de Groote Laan gerestaureerd, is er een nieuwe laag leemzand op de ijskelder aangebracht en zijn diverse bomen van de ijskelder verwijderd, is een historisch heideterrein hersteld en is een gedeelte van een oude wildwal opnieuw opgeworpen. Ook zullen twee bruggenhoofden aan de oude Bennekomseweg in oorspronkelijke stijl worden herbouwd en zal de steen met een gedicht over vriendschap van Jeronimo de Bosch, die ooit bij het Vriendschapsbos op landgoed De Keijenberg stond, worden herplaatst. De wandeling voert langs enkele herstelde elementen waar u uitleg krijgt over deze elementen en meer boshistorische.

De excursie start vanaf het voormalige huis van de directeur-geneesheer van landgoed Oranje Nassau’s Oord (Kortenburg 1 te Renkum).
Deelname is gratis.
Aanmelden voor deelname bij het secretariaat van de Vereniging, tel. 0317 423515, info@oudwageningen.nl