Een nieuw contactblad

WAA 0015Het contactblad van de Historische vereniging Oud Wageningen heeft na meer dan 40 jaar een nieuw uiterlijk en formaat gekregen. Vanmorgen is dit blad aangeboden aan onze Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wageningen.
Heeft u interesse in de historie van Wageningen dan kunt u lid worden van de Historische vereniging Oud Wageningen door minimaal 18 euro te storten op NL15 INGB 0002 9461 25 met vermelding; contributie 2015 HVOW, uw naam, adres en eventueel het mailadres. Hiervoor krijgt u vier maal per jaar het mooie contactblad toegezonden en worden er vier lezingen gehouden.