Dringend appèl aan gemeente wegens verloedering Theekoepel

PERSBERICHT 20 januari 2020

Historische Vereniging Oud Wageningen en Wageningen Monumentaal Vereniging voor Stadsschoon hebben vanaf 2015 gezamenlijk de slechte onderhoudstoestand van De Theekoepel onder de aandacht van de gemeente gebracht. In 2015 hebben de twee erfgoedverenigingen voorgesteld om De Theekoepel onder te brengen in een op te richten Stichting Monumentenfonds Wageningen. Deze stichting zou dan de verantwoordelijkheid voor restauratie en inrichting op zich nemen en zorgen voor een passende exploitatie.

Links de Theekoepel in de 2e helft van de jaren 80 van de vorige eeuw
en rechts anno 2018, ongebruikt.
Foto’s: (L) Collectie Oud Wageningen en (R) Frits Huijbers.

De gemeente liet naar aanleiding hiervan door BOEi een herbestemmingsonderzoek uitvoeren. Ondanks de positieve adviezen uit dit rapport besloot B&W in het voorjaar van 2018 anders. De Theekoepel zou in een openbare procedure – onder voorwaarden – te koop moeten worden aangeboden. Tot op heden is het daar niet van gekomen. Sinds 2015 is er nog steeds niets aan het achterstallig onderhoud van De Theekoepel gedaan. De ernst van de situatie is in 2017 door BOEi ondubbelzinnig vastgesteld. Het vochtprobleem is sindsdien alleen maar erger geworden.

Oud Wageningen en Wageningen Monumentaal stellen nu vast dat de gemeente Wageningen – als eigenaar van rijksmonument De Theekoepel – niet voldoet aan de onderhoudsplicht die ze volgens de Erfgoedwet heeft. De gemeente als eigenaar blijkt niet te bewegen om iets aan het noodzakelijke onderhoud van De Theekoepel te doen.

Daarom zien Oud Wageningen en Wageningen Monumentaal zich genoodzaakt om per brief (zie bijlage hieronder) een appèl op de gemeente te doen vanwege haar wettelijke taak als toezichthouder op de rijksmonumenten binnen de gemeente. Bij verwaarlozing van een rijksmonument moet de gemeente de eigenaar – in dit geval: zichzelf! – aanspreken. B&W dienen een besluit tot handhaving te nemen, gericht op het onmiddellijk uitvoeren van de nodige herstelwerkzaamheden aan De Theekoepel. Anders gezegd: “De gemeente moet nu zichzelf aansporen om direct maatregelen te nemen om te voorkomen dat de Theekoepel onherstelbare schade oploopt”.

Mocht de gemeente geen uitvoering aan ons verzoek geven, dan zullen Oud Wageningen en Wageningen Monumentaal zich met een klacht wenden tot de provincie Gelderland, de toezichthouder op de taakuitvoering door de gemeenten.

 

Theekoepel_verzoek-besluit-handhaving_brief-OW-WM-20012020-1.pdf
Klik op de afbeelding achter de link om de brief op leesbare grootte te krijgen