Archief overdragen

Overdragen van • Wageningse Erfgoed

 
Iedereen bewaart wel een ‘archief’ en velen hebben wel een ‘collectie’. Soms wordt het te groot, soms veranderen interesses en soms als nalatenschap verkregen. Wat dan er meer te doen? U kunt dan de collectie of archief bij ons onderbrengen.

Wij stellen echter wel een aantal voorwaarden:
• het archief of collectie moet een relatie hebben met de historie van de Wageningen. Het kan gaan om gebeurtenissen/ontwikkelingen of personen die een belangrijke of bijzondere rol in Wageningen speelden. Dit wil echter niet zeggen dat wij alleen van bekende Wageningers aannemen;
• het moet een aanvulling zijn en passen bij de collecties die we al in huis hebben;
• als vereniging Oud Wageningen verzamelen wij alleen papieren en digitale archieven, plat beeldmateriaal en audiovisueel materiaal. Voor voorwerpen, beeldjes, schilderijen en andere kunstvoorwerpen hebben we afspraken gemaakt met het museum De Casteelse Poort aan wie dit dan overdragen.

Wat moet ik doen om mijn archief of collectie onder te brengen bij Oud Wageningen?

 
Neem contact op met de coördinator van het Documentatiecentrum en of voor het maken van een afspraak, klik hier.

De coördinator bepaalt samen met u of Oud Wageningen de juiste plaats is voor de collectie. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar de waarde als informatiebron. Samen wordt bepaald wat er wordt overgenomen. Als het geheel of een deel van de collectie of het archief interessant is en u instemt met de overdracht, dan zal er een overdrachtsdocument gemaakt worden waarin de schenking wordt beschreven en onder welke voorwaarden, zoals o.a. de auteursrechten. Als een archief of collectie wordt overgenomen is het in principe openbaar en mag iedereen het inzien. Toch kunnen er redenen zijn, bijvoorbeeld vanwege privacy, om afspraken te maken dat het geheel of gedeeltelijk pas over een bepaalde periode openbaar wordt.

 
Overdracht van het archief Veluwepost
foto’s Martin Brink