De Wageningse Waag (Lezing)

Lezing op dinsdag 4 maart 2014 door Bob Kernkamp, gemeentearchivaris Wageningen.

In zijn voordracht vertelt onze gemeentearchivaris waarom de stad Wageningen een Waag had, en wat daar gebeurde. Ook geeft hij een uitgebreid overzicht van de diverse plaatsen in de stad waar de Waag in de loop van de eeuwen heeft gestaan en welke mensen erbij betrokken zijn geweest.

De Waag is ook voor andere doeleinden gebruikt dan voor de primaire taak. Zo is onder andere het stadsarchief er enige tijd opgeslagen geweest. Ook die ontwikkelingen komen ter sprake. Het geheel zal uiteraard worden geïllustreerd met allerlei beeldmateriaal.