De Vrede van Wageningen (lezing)

19 april 2010.
Lezing door de heer C. Pepplinkhuizen in het kerkelijk centrum De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Aanvang 20.15 uur.

De Vrede van Wageningen
Hotel de Wereld 5 mei 1945

De geallieerden zijn nooit van plan geweest om Nederland te bevrijden. Ons land was voor hen slechts “opmarsgebied” op weg naar Berlijn. Dat gold ook voor Montgomery, die met “Arnhem” de wedren naar Berlijn hoopte te kunnen winnen. Deze operatie werd echter een rampspoedige mislukking, die voor ons land, door de stagnerende voedselvoorziening, tot een humanitaire ramp van ongekende afmetingen dreigde uit de groeien.

Het duurde vrij lang voordat de ernst van de situatie doordrong tot het geallieerde opperbevel. Er kwam eigenlijk pas schot in de zaak in april 1945, toen een voorstel van Rijkscommissaris Seyss Inquart om Nederland te “neutraliseren” en op deze manier voedselhulp mogelijk te maken, na lange omwegen tenslotte tot de voedselbesprekingen van Achterveld leidde. Deze besprekingen werden, met de eveneens noodzakelijke militaire bijeenkomsten, begin mei voortgezet in Wageningen. Daar werd men op 4 mei 1945 verrast door de capitulatie van de Duitse legers in Noordwest Duitsland.

Deze capitulatie, die op de Lueneburger heide door Montgomery in ontvangst werd genomen, was een militaire deelcapitulatie van een legergroep ten velde, die op de lagere niveaus van leger, legercorps of divisie gevolgd moest worden door afzonderlijke overgavebesprekingen om de zaak verder militair af te wikkelen. Hiertoe waren standaardformulieren beschikbaar, die uiteraard ook op de  bijeenkomst van 5 mei in Hotel De Wereld, tussen de Canadese generaal Foulkes en de Duitse generaal Blaskowitz,  werden gebruikt. De ondertekening werd nog een dag uitgesteld, hetgeen op zondag 6 mei, na een verwarrende reeks van gebeurtenissen, tenslotte een nogal low profile ondertekening tot gevolg had in een boerderijtje in De Nude.

C. Pepplinkhuizen
15 maart 2010