De neembare vesting (lezing)

 

Lezing op maandag 21 februari 2011 in de Vredehorst Tarthorst 1 Wageningen om 20.00 uur.
Voor leden is de toegang gratis, niet leden betalen € 2.00

DE NEEMBARE VESTING

Door de heer C.D. Gast

Had de Wageningse Berg al dan niet terecht als voetbalveste de naam onneembaar te zijn, de vestingstad Wageningen heeft die reputatie niet verworven. Wat overigens niet wil zeggen dat zij een eitje was voor elke vijand die voor haar muren verscheen. Door de strategische ligging aan de rivier en aan de westgrens van het toenmalige Gelderland leek zij voorbestemd zich tot een vestingstad, met alle nadelen vandien, te ontwikkelen. Als handelsstad is Wageningen nauwelijks tot bloei gekomen. Het feit dat Wageningen altijd een kleine stad is gebleven, heeft betekend dat de vestingwerken, die zij in principe zelf moet onderhouden,  van bescheiden omvang zijn gebleven en dat Wageningen dus kwetsbaar was voor machtige belegeraars. Een van die machtige belegeraars was de Franse koning Lodewijk XIV die in 1672 met een groot leger Nederland binnentrok en Wageningen zonder slag of stoot bezette. Dat markeerde ook meteen het begin van het einde van de vesting. Toch speelde het verdedigingsstelsel nog tot halverwege de 19de eeuw een rol in de geschiedenis van de stad. Ook nu speelt de vesting, of wat daar nog van over is, nog een rol, zij het dat zij niet, zoals vroeger, moeten afweren, maar juist (als toeristische trekpleister) moeten aantrekken. Het behoud van de ons overgeleverde restanten van de vesting is een belangrijke bestaansreden van deze vereniging.