Contactblad Oud-Wageningen nr. 4.

 

Contactblad voor de historische vereniging Oud-Wageningen
jaargang 38 nr. 4.
Tijdschrift voor de leden van de vereniging met bijdragen van:

J. van den Ban – Toen scouting nog padvinderij was.
A.C. Zeven – Uit het gemeentearchief (deel 40)
L.A.A.J. Eppink en A.C. Zeven – Straatnamen in Wageningen.
S.I. Zwart – Heerenstraat 19 en de gipsmodellen van August Falise.
C. Ruissen – Het was vol op de Eng
G.L. Olinga – Groeten uit Wageningen (deel 3)
A.C. Zeven – De ligging van de ‘olden wegh’.

Voor meer informatie zie Contactblad