Contactblad Oud-Wageningen nr. 3.

September 2010.
Contactblad voor de historische vereniging Oud-Wageningen jaargang 38 nr. 3.
Tijdschrift voor de leden van de vereniging met bijdragen van:
A.C. Zeven – Uit het gemeentearchief (deel 39)
A.C. Zeven – Een oude schoolfoto uit 1909, lagere School I.
L.D. Broekema – Oorlogservaringen (deel II)
A.G. Steenbergen – Geschiedenis van een familie.
R.A.R. Elders – Aanvullingen op Bouwen en Bommen op de Wageningse berg.
T. Jansen – Wageningen in Beeld
P.M. Kernkamp – Een onaangenaam mens op de Cortenberg

Voor meer informatie: Contactblad