Contactblad Oud-Wageningen 2012 nummer 3

Jaargang 40,  september 2012 nummer 3

Anton C. Zeven: Prijsbanden met het stadswapen van Wageningen. Prijsbanden zijn boeken die aan topleerlingen van Latijnse scholen werden uitgereikt.

Toon Jansen: Wageningen en haar historisch erfgoed. In de serie gesprekken met bekende Wageningers had Toon Jansen een gesprek met Bart van Aller, die vindt dat de binnenstad van Wageningen tal van mogelijkheden heeft om een uitstraling te krijgen die past bij een stad die binnenkort haar 750-jarig bestaan viert.

Gerard Olinga: De geschiedenis van Oud-Wageningen (3). In het derde artikel is onderzocht of onze vereniging een verschil in Wageningen heeft gemaakt. Er wordt stilgestaan bij het werk en de vruchten van de Archeologische Werkgroep Wageningen (AWW).

Anton C. Zeven: Het kortstondig bestaan van de halve maan of lunet voor de Bergpoort. In de tweede bijdrage van Anton C. Zeven onderzocht hij de korte geschiedenis van een extra verdedigingswerk in het begin van de 17de eeuw.

A.G. Steenbergen: Herinneringen aan de septemberdagen van 1944.

De Nudebarrière