Visies op onze omgeving en op ons verleden

In het juninummer van ons tijdschrift analyseert Jan Mars de Wageningse Omgevingsvisie en hoe in het verleden hier met plannen voor de fysieke omgeving werd omgegaan. Verder een eerste artikel over Wageningen in het rampjaar 1672, en een oproep tot meer aandacht voor de rol van Wageningen m.b.t. het slavernijverleden. Tevens:  de historie van de … Lees meer

“Aan het werk” nu in Rumah Kita

In de maand mei staat de expositie “Aan het Werk” in het Wageningse verzorgingstehuis Rumah Kita. Eerder was deze tentoonstelling al te bezichtigen in Museum de Casteelse Poort (oktober 2021) en in Parkflat Belmonte (januari en februari 2022). De expositie is een Wageningse uitwerking van het landelijke thema Aan het Werk, georganiseerd in het kader … Lees meer

“Een mooi relatiegeschenk!”

“Een mooi relatiegeschenk!” was de reactie van burgemeester Floor Vermeulen toen hij het eerste exemplaar in ontvangst nam van het boek “De Westberg – een monumentaal Wagenings erfgoed”. Op een drukbezochte bijeenkomst van de Historische Vereniging Oud Wageningen op 26 april ontving de burgemeester het boek uit handen van Frits Huijbers. De burgemeester liet weten … Lees meer

Piet Aben: lid van verdienste

Op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging (26 april) werd in een ingelast agendapunt Piet Aben benoemd tot lid van verdienste. Aanleiding vormde diens afscheid als redacteur van ons tijdschrift “Oud Wageningen”, waarvan Piet van april 2013 t/m april 2016 eindredacteur was. Het eerste blad in de huidige, alom gewaardeerde uitvoering, verscheen in februari 2015. … Lees meer

Archeologie in het Stadhuis

In de hal van het stadhuis zijn voor het eerst archeologische vondsten te zien, die in de Wageningse bodem zijn gevonden. De voorwerpen zijn uitgestald in een glazen vitrine, die u direct bij binnenkomst aantreft. Het is de bedoeling om de collectie regelmatig te wisselen en zowel actuele als eerdere vondsten te laten zien. Initiatiefnemer … Lees meer

26 april Algemene ledenvergadering

met aansluitend de boekpresentatie:

“De Westberg, een monumentaal Wagenings erfgoed”

Op dinsdag 26 april houdt de Historische Vereniging Oud Wageningen haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Locatie: Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen, aanvang: 19:30 uur,  met een inloop vanaf 19.00 uur. De Algemene ledenvergadering is uitsluitend te bezoeken door leden; die ontvangen een persoonlijke uitnodiging. De notulen, het jaarverslag en de financiële verantwoording zijn online in te zien … Lees meer

Drukwerk boek “De Westberg” gestart

Het boek “De Westberg – een monumentaal Wagenings erfgoed” is in druk gegaan. Het omslag was afgelopen week al afzonderlijk van de pers gerold; 23 maart was het de beurt aan het hele binnenwerk. Vervolgens worden de katernen verzameld, gevouwen, gebonden en gesneden. Het omslag wordt voorzien van een hard karton en samengevoegd met het … Lees meer

Kent u de verhalen van de Westberg?

De Westberg in westelijke richting gezien (foto H. Holleman)

De afgelopen jaren zijn nieuwe ontdekkingen gedaan die de geschiedenis van Wageningen in een nieuw licht stellen. Deze nieuwe inzichten en archeologische vondsten worden gepresenteerd in een bijzondere publicatie, getiteld “De Westberg, een monumentaal Wagenings erfgoed”. Aan deze uitzonderlijke en fraai geïllustreerde productie is jaren onderzoek voorafgegaan door een team van deskundige leden van Historische Vereniging Oud Wageningen. Een must have voor iedereen die Wageningen een warm hart toedraagt!

De Westberg is het deel van de Wageningse berg tussen de Holleweg en de Westbergweg. Een relatief onbekende plek, die echter een grote rijkdom aan historische verhalen, mythes en bijzondere archeologische vondsten blijkt te herbergen. Het boek beschrijft de geschiedenis van de Westberg vanaf de Romeinse tijd, via de middeleeuwen en de romantiek van de 19e eeuw, tot aan het heden. In het boek wordt o.a. beargumenteerd dat de nederzetting Oud-Wageningen niet óp de Westberg heeft gelegen, maar eerder aan de voet ervan.

Lees meer

Sta eens stil bij wat verdwenen is

In het maartnummer van ons tijdschrift aandacht voor verdwenen objecten: de spoorverbinding tussen Ede en Wageningen, boerderij Tarthorst (of was het ooit een kasteel?) en de houtdraaierij van gebroeders Richardson. Verder herinneringen aan voetballer Charley van de Weerd, een kroniek van familie Timmer, een interview met Manja Mekking (directeur bblthk), de link tussen August Falise … Lees meer