Bijzondere vondst

Bijzondere vondst.

Onlangs deden Eddie Ruijterkamp van de WAW (Werkgroep Archeologie Wageningen)en een vriend, HendrikJan Landman uit Wageningen met hun metaaldetector een zeer bijzondere vondst.

hellebaard foto

Aan de Rijn ter hoogte van de boerderij De Wolfswaard onder een laagje grint ontdekten zij een bronzen speerpunt. Door hen werd gedacht dat het een Romeinse speer of dolk zou zijn. Na verdere bestudering bleek echter dat zij een hellebaardblad of een dolk uit de vroege Bronstijd hadden gevonden. Datering ca 2000 v Chr, dus een prachtige vondst van 4000 jaar oud en klokgaaf. De maker moet waarschijnlijk gezocht worden in Ierland. Met de hellebaard werd geslagen, dwz dat het haaks op de steel werd vastgezet, en dat het waarschijnlijk als een statussymbool werd gedragen.

In de onderkant bevinden zich een viertal gaatjes waarmee met pennen de punt op een lange houten stok kon worden bevestigd. Het wapen is behoorlijk scherp, vrij dun, maar doordat het middenstuk verdikt is, is het toch stevig. Bronzen werktuigen vervingen langzamerhand de stenen werktuigen omdat zij minder snel braken. Of de hellebaard hier verloren of begraven is zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat het, meegenomen door de stroming van de Rijn, van een andere plaats afkomstig zal zijn. Een historische verklaring zou ook kunnen zijn dat het tijdens een offerritueel in de rivier is geworpen.