Begraven in de Grote (Ned. Hervormde) Kerk van Wageningen

Anton Zeven, lid van HV Oud Wageningen en o.a. auteur van De Dikke Zeven, is een 8-tal jaren geleden begonnen met het verzamelen van gegevens betreffende de Grote Kerk Wageningen op de Markt. Naast gegevens over de inrichting e.d., heeft Anton Zeven een inventarisatie gemaakt van de ca. 350 grafnummers met de namen van de personen die eigenaar waren en wie in de graven begraven zijn. Dit overzicht van ca 150 pagina’s is nu online in te zien.

Foto: SOGK/Carel van Gestel
Foto: SOGK/Carel van Gestel

Van de hand van Anton Zeven is meer over de geschiedenis van Wageningen, wat allemaal? klik hier.