Archeologie in Wageningen(Lezing)

Lezing op maandag 15 februari 2010 in het kerkelijk centrum Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen door mevr. C. Peen.

Hoe gaat het archeologisch onderzoek vandaag de dag in zijn werk? Wie zijn daar bij betrokken? Welke eisen worden gesteld en welke methoden worden gebruikt? En hoe worden archeologische onderzoeksresultaten aan een groter publiek bekend gemaakt?
Op dit soort vragen gaat Charlotte Peen in tijdens haar lezing. Zij zal uitgebreid vertellen over de resultaten die de verschillende archeologische onderzoeken in Wageningen de laatste jaren hebben opgeleverd en wat zij hebben bijgedragen aan de kennisvorming over Wageningen van de Steentijd tot en met de 20e eeuw.

Charlotte Peen was in de periode september 2005 tot en met december 2009 als stadsarcheoloog werkzaam bij de gemeente Wageningen. Vanuit die achtergrond zal zij ook ingaan op beleidsmatige aspecten; de manier waarop de gemeente Wageningen rekening probeert te houden met belangrijke archeologische resten in de grond, om te voorkomen dat zij ongezien en ongedocumenteerd worden weggegraven bij nieuwbouw.