Archeologen op zoek in ‘de Eng’

WAW 16-01-2016 veldverkenning De EngArcheologen op zoek in De Eng

Zaterdagmorgen 16 januari deden 15 vrijwillige archeologen in De Eng een veldverkenning met een emmer in de hand. Dit onderzoek waarbij zonder graven scherven en andere door mensenhand gemaakte voorwerpen werden geraapt en verzameld, vond plaats in het kader van de basiscursus archeologie voor vrijwilligers, die jaarlijks wordt gehouden. De gevonden scherven/vondsten worden thuis schoongewassen en in de archeologiewerkplaats in Arnhem gedetermineerd. Er wordt gekeken waarvan het onderdeel uitmaakte en wat de ouderdom is van de scherf/het object. Na het behalen van de cursus zijn deze vrijwillige archeologen de hulpen van de beroepsarcheologie bij opgravingen. Bij bouwplannen moet in alle gevallen worden vastgesteld of er niets waardevols zich in de bodem bevindt. In de grond zit ons historische/culturele bodemarchief en het is noodzakelijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Zonder onderzoek wordt bij graafwerk met groot materieel dit bodemarchief zonder meer vernietigd.

Historische Vereniging Oud Wageningen en de Werkgroep Archeologie Wageningen

Van de 15 cursisten zijn 3 Wageningers, die lid zijn van de vorig jaar weer opgerichte WAW, Werkgroep Archeologie Wageningen. Deze werkgroep is een onderdeel van de Historische Vereniging Oud Wageningen en heeft zich als doel gesteld om de beroepsarcheoloog die in Wageningen maar een dag per week werkzaam is, in overleg en waar nodig hulp te bieden. Verder staan zij voor het behoud van ons cultureel / archeologisch erfgoed en zijn zich doordrongen van het feit dat vernietiging ervan onomkeerbaar is. Wageningen is voor archeologen een bijzonder interessante stad omdat al vroeg mensen zich hier gevestigd hebben en op veel plaatsen hun sporen hebben nagelaten. In het verleden en tot voor kort werd vaak onzorgvuldig met onze bodem omgegaan.

Voor 2016 zijn door de WAW al een flink aantal activiteiten gepland. Indien mensen belangstelling hebben om zich actief in te zetten voor deze werkgroep kunnen zij contact opnemen met hansdobbe1@gmail.com .

 

Foto: Vrijwillige archeologen zoeken naar vondsten in De Eng