Algemene ledenvergadering op 19 april 2017

Beeldmerk HVOW 2016 2Op woensdag 19 april houdt de Historische Vereniging Oud Wageningen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen, aanvang 19.30 uur

De notulen, het jaarverslag en de financiële verantwoording zijn, net als vorig jaar, online in te zien en te downloaden (zie onderstaande link). Wie een papieren versie wil ontvangen kan dit kenbaar maken bij de secretaris (tel. 0317-423515 of per e-mail: secretariaat@oudwageningen.nl). Ook zullen tijdens de Alv een beperkt aantal exemplaren van de voornoemde stukken beschikbaar zijn.

Na de pauze van 20.15 tot 20.30 uur is er de openbare lezing ‘Dat was toen zo!’, door Judica Lookman over de wijk Patrimonium en haar bewoners.

Voor de volledige agenda en de bijlage  2016 Alv agenda en bijlagen 2