“Aan het werk!” in Wageningen

Dit jaar is ‘Aan het werk’ het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis, oktober 2021. Museum De Casteelse Poort en Historische Vereniging Oud Wageningen hebben gezamenlijk rond het jaarthema een expositie ingericht, te zien in het Koetshuis van het museum. Daarin staat het thema letterlijk centraal: de oproep van bazen en patroons aan de arbeiders om weer aan het werk te gaan.

Het thema vormt tevens de rode draad op onze lezingenavond, 27 oktober in de Bevrijdingskerk.

De voorbereidingsgroep inspecteert een NVV-vaandel

Expositie

De grafische, baksteen- en sigarenindustrie domineerden in de vorige eeuw de Wageningse industrie. De expositie ‘Aan het Werk!’ gaat dieper in op de sociale strijd bij de productie van deze Wageningse industrieën, maar ook op de arbeidsonrust bij de Wageningse kennisinstituten als DLO, waar door economische tegenwind de werkgelegenheid onder druk kwam te staan. ‘Bergopwaarts, en niet vergeten!’

De expositie richt zich achtereenvolgens op stakingen en arbeidsconflicten in de steenindustrie, de sigarenindustrie, de grafische industrie en de kennissector. Maar ook speciale aandacht voor het Wageningse Volkshuis, bolwerk van vakbonden en de rode draad gedurende de afgelopen 100 jaar.

De expositie sluit aan bij actuele ontwikkelingen op dit gebied, te zien in de mobiele FNV-foto-expositie ‘Onzeker bestaan’ met o.a. een videopresentatie. Hierin vraagt de FNV aandacht voor de positie van werknemers en zelfstandigen die met werken een karig inkomen verdienen en daarvan maar moeilijk rond kunnen komen.

De expositie is verlengd en nog te bezoeken t/m 7 november 2021 in het Koetshuis van het museum. Kijk voor openingstijden e.d. op casteelsepoort.nl.

Lezing Oud Wageningen: “Aan het werk!” in Wageningen

Op woensdagavond 27 oktober vindt een lezingenavond plaats, in de Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18. Met 2 bijdragen:

Wageningen en de tabak. Teelt en verwerking, ca. 1635-2001
Piet van Cruyningen belicht het wel en wee in de toenmalige tabaksteelt en -industrie.

Na de pauze: een interview met Rinus Tazelaar, waarin de stroperige verzelfstandigingsoperatie van Dienst Landbouwkundig Onderzoek (jaren ’90) centraal zal staan.
Meer info leest u hier.

Historisch Album Wageningen (Jumbo-actie)

In het Historisch Album Wageningen staan veel leuke foto’s van oude werkplekken. Daar moeten mooie verhalen over te vertellen zijn. De bblthk nodigt iedereen uit om in ongedwongen sfeer herinneringen te delen en ernaar te luisteren. Op zaterdag 23 oktober om 14.00 u in de bblthk, delen we onder leiding van Eric Wijnacker, journalist van de Gelderlander en zanger van Waogeningse Blaoge, herinneringen en verhalen aan de hand van het Historisch Album Wageningen.
Meer info leest u hier

Tijdschrift

In de septembereditie van het tijdschrift Oud Wageningen, huisblad van de historische vereniging, een uitgebreid achtergrondartikel over het thema. Te koop bij de boekhandels Kniphorst en Bruna en in museum De Casteelse Poort.