23 april Algemene ledenvergadering

met aansluitend de lezing:

“Zestien Molens in Wageningen”

Op dinsdag 23 april houdt de Historische Vereniging Oud Wageningen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Locatie: Vredehorst Kerkelijk Centrum (Tarthorst 1), aanvang: 19.15 uur tot 20.00 uur. Met een inloop vanaf 19.00 uur. Wij trakteren u dan op koffie of thee.

De notulen, het jaarverslag en de financiële verantwoording zijn, net als voorgaande jaren, online in te zien en te downloaden. klik hier!

Wie een papieren versie wil ontvangen kan dit kenbaar maken bij de secretaris (tel. 0317-423515 of per e-mail: secretariaat@oudwageningen.nl). Ook zullen tijdens de Alv een beperkt aantal exemplaren van de voornoemde stukken beschikbaar zijn.

Aansluitend – om 20.30 uur – de openbare lezing

“Zestien Molens in Wageningen”

 
Zo makkelijk als er nu stroom uit de muur wordt gehaald, ging dat in het verleden wel even anders. Als krachtbron om iets te kunnen produceren, gebruikte men toen molens die werden aangedreven met behulp van menselijke of dierlijke kracht, waterkracht of windkracht. In Wageningen zijn er tenminste zestien molens geweest (en waarschijnlijk nog veel meer), die een belangrijke rol in de geschiedenis van Wageningen hebben gespeeld en gebruikt werden voor allerlei verschillende werkzaamheden. Lees meer…