Lezingen

 Het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Wageningen nodigt leden en overige belangstellenden uit voor de lezing op maandag 22 september 2014, aanvang 20.00 uur in de Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.

 Het dilemma van Wageningen – Stad van de Bevrijding / Stad van de Vrijheid

 door drs. Laurie Slegtenhorst
co-referent Coen Pepplinkhuizen

  Read more

De inzet van onze leden: het toekomstperspectief van Oud-Wageningen.   Tijdens een gespreksronde in 2013 langs alle bij de Vereniging betrokken vrijwilligers en (vroegere) bestuursleden is gebleken dat er zorgen leven over de toekomst van de HVOW. De vanzelfsprekendheid van een kabbelend voortbestaan is geen optie: er moeten nieuwe impulsen komen. Op basis van deze interviews heeft het bestuur een plan opgesteld dat beoogt de weg naar de toekomst van de HVOW veilig te stellen. Tijdens de ledenvergadering op 24 april 2014 is dit plan door de nieuwbenoemde voorzitter Mink Reitsma als volgt gepresenteerd. Read more

Zaterdag 13 september 2014 wordt de 36ste Molenmarkt gehouden rondom Molen De Vlijt en de straten Veluviaweg, Ceresstraat, Oude Eekmolenweg en de Harnjesweg. Als thema heeft de molenmarktcommissie dit jaar gekozen voor ‘duurzame ambachten’.

De Historische Vereniging Oud-Wageningen verzorgt ook een kraam op de Molenmarkt. Hier kunt u informatie over de vereniging krijgen. Ook worden diverse door de vereniging uitgegeven publicaties verkocht.

In ons documentatiecentrum in de Jan J. de Goedezaal van Museum De Casteelse Poort is de bibliotheek door de vrijwilligers die op dinsdagochtend daar aanwezig zijn ‘opgeschoond’. Dat betekent dat een aantal boeken die tenminste in drievoud aanwezig waren teruggebracht zijn tot twee exemplaren van hetzelfde. Dit heeft een aantal boeken opgeleverd die wij tijdens de Molenmarkt te koop willen aanbieden.

Wij zien u graag langskomen.


[ Nieuwsarchief ]