door Meindert Hoogerkamp

Op maandag 26 november 2012, aanvang 20.00 uur, in de Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen.

Het kasteel Hoekelum in Bennekom kent een lange en boeiende geschiedenis. De eerste geschreven berichten verschenen in de 14e eeuw, toen werd reeds gesproken over “dat alde goet tot Hoeckulem”. Tijdens de voordracht, gegeven als Power Point presentatie, zullen allerlei aspecten uit het verleden en het heden aan de orde komen: o.a. de bouwgeschiedenis van het kasteel, de belangrijkste bewoners, de relatie tussen de kasteelbewoners en de bevolking van Bennekom, het grondgebruik, de vele aanwezige Rijksmonumenten (totaal 16) en het huidige gebruik van het landgoed.

Toegang voor leden van de Historische Vereniging Oud-Wageningen gratis, niet leden € 2,00.

door Jean Gardeniers.

Maandag 24 september 2012 in de Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen, aanvang 20.00 uur.

Het kerkenlandschap, zoals wij het nu kennen, vertoont een grote variatie aan architectonische vormen. Gebaseerd op een vanuit de vroegchristelijke liturgie gegeven basismodel zijn in de loop der tijden vele varianten ontwikkeld.

Dit hangt samen met veranderende liturgische en theologische inzichten. Daarnaast spelen vernieuwingen in het bouwbedrijf een rol.

Aan de hand van de kerken van Wageningen en omgeving zullen de ontwikkelingen belicht worden.

Toegang voor leden van de Historische Vereniging Oud-Wageningen gratis, niet-leden € 2,00.


[ Nieuwsarchief ]