Maandag 21 november 2011 in de Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen.
Aanvang 20.00 uur.

‘In de voetsporen van Willem III’

Patrick Jansen
directeur stichting  probos

 Het Renkums beekdal vervult een belangrijke ecologische corridorfunctie van de Veluwe naar de uiterwaarden van de Rijn en verder. Veel minder bekend is dat het beekdal zeer rijk is aan historisch erfgoed. Het beekdal vormt de grens tussen de hoge, droge land en het vochtige, voedselrijke land, waardoor het al zeer lang een geschikte plek is om te leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we nu nog sporen vinden van beschavingen van voor de jaartelling, bijvoorbeeld grafheuvels, celtic fields en karrensporen. De bijzondere voorwerpen die bij opgravingen in 1891 zijn gevonden zijn nu pronkstukken in Museum Het Valkhof te Nijmegen. Vanaf die tijd vinden we allerlei historische elementen die het gebied een bijzondere uitstraling geven. Het gebied staat bekend om zijn sprengen, maar er is zoveel meer te bewonderen dat het gebied zijn bijzondere karakter geeft, zoals doelebomen, bezandingsgreppels, lanen, bospoelen en natuurlijk talloze sporen uit de tijd dat er in en rondom het Renkums beekdal gevochten werd tussen de Duitsers en de geallieerden in WO II. Denk hierbij bijvoorbeeld aan resten van loopgraven en mitrailleursnesten. Een bijzondere tijd is zonder twijfel geweest toen koning Willem III, na lang aandringen, eindelijk in staat was het huidige landgoed Oranje Nassau’s Oord te kopen. Hij liet er een prachtig paleis bouwen, die helaas door een voltreffer in WO II is vernietigd en niet weer is opgebouwd. Maar we vinden uit die tijd nog veel sporen terug, zoals de resten van het arboretum, de ijskelder en de inrijzuilen.

Patrick Jansen heeft zoveel mogelijk sporen uit het verleden op de landgoederen Oranje Nassau’s Oord, Oostereng en Keijenberg proberen te achterhalen en te beschrijven. Hierbij is veel nieuwe informatie over de gebiedsgeschiedenis toegevoegd. Hij probeert zo het landschap, maar vooral ook de historische elementen, zoals we die nu zien, te verklaren. Verschillende van deze historische elementen zijn de afgelopen jaren opgeknapt. Begin 2012 zal er een boek van hem verschijnen, waarin hij de lezer meeneemt op diverse wandelingen in het gebied. Hij beschrijft niet alleen de geschiedenis van het historisch erfgoed en het ontstaan van het landschap, maar ook zijn zoektocht naar deze informatie. Hierbij dwaalt hij regelmatig af naar persoonlijke associaties en zijn vak bosbeheer. In deze lezing krijgt u een voorproefje. Hij zal u meenemen op een ‘wandeling’ door het gebied en u vertellen over zijn zoektocht naar informatie en de soms verrassende, schokkende of ontroerende resultaten hiervan.

 

 

 

Op 8 november 2011 vond in ‘t Kerkheem in Bennekom voor een overvolle zaal de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boek “De Bovenweg in Bennekom”.

Het werk uitgebracht door de historische vereniging Oud-Bennekom werd door Henk Gijsbertsen, een van de auteurs, na een korte inleiding ter hand gesteld aan Piet Woldendorp, voorzitter van de historische vereniging Oud-Wageningen.
Volgens Henk Gijsbertsen is het nu de beurt aan Oud-Wageningen om het vervolg van deze studie het licht te doen zien. De Bovenweg in Bennekom heeft immers haar vervolg in de Grintweg in Wageningen.
In zijn dankwoord toonde Piet Woldendorp zich vereerd. Vereerd om aanwezig te zijn bij zo’n eerbiedwaardige instantie.
Zeker als je dat afmeet aan de leeftijd. De historische vereniging Oud-Bennekom is opgericht in 1946, de historische vereniging Oud-Wageningen in 1973.

Het boek “Een Veluws Dorp” over Max van Hoffen, medeoprichter van en buitengewoon belangrijk voor de historische vereniging Oud-Bennekom, vormde voor Piet Woldendorp een eerste aanleiding om de geschiedenis van Wageningen en omgeving te bestuderen.
Zo schetste hij in zijn dankwoord het belang van de relatie tussen de historische verenigingen Oud-Bennekom en Oud-Wageningen.

Het boek “De Bovenweg in Bennekom” zal een mooie plek krijgen in de boekencollectie van het documentatiecentrum van de historische vereniging Oud-Wageningen.

Vervolgens hield Theo Michels een zeer gewaardeerd verhaal over de “Mariënhof en haar bewoners”.
Het buitenverblijf de “Mariënhof” bevond zich langs de grens van Bennekom en Wageningen en veel van de gebeurtenissen hielden verband  met Wageningen.

De historische vereniging Oud-Bennekom kan terugzien op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Informatie over het boek ‘De Bovenweg in Bennekom’ kunt u vinden op de website van de historische vereniging  Oud-Bennekom

 

Jaargang 39, november 2011 nummer 4

 

C.D. Gast – Het verhaal van een huis.
Geschiedenis van Niemeijerstraat 4 te Wageningen

H.P. Lagerwerf – De restauratie van de kelder aan het Bowlespark.

G.L. Olinga – Groeten uit Wageningen (5)
Het verhaal van drie molens: De Vlijt, De Eendracht en De Ooievaar.

A.C. Zeven – De Nudebarrière
en het ‘Wageningse hek’ van de Wildenborch te Vorden.

A.C. Zeven – De straatnaamgeving van Wageningen-Hoog (west)
Hollandsesteeg, Marterlaan, Dr. ir. W.A.J. Oostinglaan, Oude Zoomweg, Papenpad, Dassenboslaan, Konijnenberglaan.

A.C. Zeven – Uit het gemeentearchief deel 44.
De terechtstelling van Aart Peters Keijser.
Schuren van de kroonluchters in de kerk.
Schapenoverlast
Wijzerklok op de Nudepoort.
Nieuwe klok in ca 1618.
Orgeltrappen en orgel bespelen.
’t Horologie staend in den toorn.
Zonnewijzer.
Antikraakwacht in 1731.
Haringen volgens oude gewoonte.
Zielig.


[ Nieuwsarchief ]