Najaarslezing en boekpresentatie historische vereniging Oud-Bennekom.
8 november 2011.

Geschiedenis in Beeld
De Bovenweg in Bennekom
Theo Michels
’t Kerkheem, Kerklaan 34, Bennekom
Aanvang 20.00 uur.

Op dinsdag 8 november presenteert de 65 jarige historische vereniging Oud-Bennekom tijdens de najaarslezing het eerste deel van haar nieuwe publicatiereeks ‘Geschiedenis in beeld’.

De najaarslezing 2011 van de historische vereniging Oud-Bennekom wordt verzorgd door Theo Michels. Hij onderzocht de geschiedenis van het landgoed Mariënhof aan de Bovenweg en deelt in de lezing van 8 november zijn bevindingen. Hij bewoont nu een deel van wat ooit het landgoed was en beschrijft onder andere de bonte stoet van bewoners die hem de afgelopen 150 jaar als bewoners voorgingen. Zijn lezing brengt het verhaal van De Mariënhof met tal van afbeeldingen en anekdotes tot leven.

Voorafgaand aan de lezing presenteert de vereniging Oud-Bennekom het eerste deel van haar nieuwe publicatiereeks ‘Geschiedenis in beeld’. Deel 1 is getiteld ‘De Bovenweg in Bennekom’. Hierin hebben de samenstellers Henk van Amerongen, Henk Gijsbertsen en Ad Nooij historische verhalen en vooral foto’s van het Bennekomse deel van de Bovenweg verzameld. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Piet Woldendorp, voorzitter van de historische vereniging Oud-Wageningen. De Bovenweg houdt immers niet op bij de gemeentegrens.

De bedoeling is om de komende jaren de reeks ‘Geschiedenis in Beeld’ uit te bouwen tot een serie publicaties waarin Bennekom deel voor deel vanuit historisch perspectief in beeld wordt gebracht. Belangstellenden kunnen op 8 november met korting kennis maken met de nieuwe reeks van de jubilerende vereniging. Eenmalig is ‘De Bovenweg in Bennekom’ met € 3,- korting te koop. Daarna is de publicatie te koop bij Novita en Het Kijk en Luistermuseum voor € 15,-

 

Historische Quiz over de geschiedenis van Wageningen

Woensdag 19 oktober om 20.00 uur in de Openbare Bibliotheek zal de Maand van de Geschiedenis 2011 in Wageningen van start gaan.

Na de opening en de inleiding over het thema ‘Ik en wij’ door Jean Gardeniers, voorzitter van Museum De Casteelse Poort, zullen Kees Gast en Ottolien Haze namens de historische vereniging Oud-Wageningen een Historische Quiz presenteren.
De quiz zal bestaan uit multiple choice vragen over onderwerpen uit de geschiedenis van Wageningen. In verband met het thema (‘Ik en wij’) zal ook een aantal vragen betrekking hebben op bijzondere groeperingen in de Wageningse gemeenschap.

Voor de ‘verse’ Wageningers die nog niet zo lang hier wonen, zijn er ook vragen die een beroep doen op de  algemene ontwikkeling.

De winnaar kan rekenen op een aantrekkelijke prijs en eeuwige roem tot in alle uithoeken van Wageningen. Ex aequo’s zullen niet worden getolereerd. Een barrage van extra vragen zal hoe dan ook de winnaar opleveren.

De toegang is gratis

Graag een potlood of ander schrijfgerei meenemen.

Een voorbeeld:

  

 

Waar is dit?:

Emmapark
Parkstraat/ hoek Dijkstraat
Junusbolwerk

 

 

Tijdens Festival Gelders Arcadië, vrijdag 7 oktober in Oosterbeek, presenteren Gelders Genootschap en Uitgeverij Matrijs de boeken “Kansen voor Gelders Arcadië” en “Gelders Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap”. De gedeputeerde van de provincie Gelderland en de wethouders van Wageningen, Renkum, Arnhem, Rozendaal en Rheden nemen het eerste exemplaar in ontvangst. Beide publicaties zijn het eindresultaat van het project Nieuw Gelders Arcadië, dat Gelders Genootschap vier jaar heeft geleid.

De fascinatie voor Gelders Arcadië, de landgoederenzone van de Veluwezoom, is een oud gegeven en ook nu mogen we met recht trots zijn op dit erfgoed. Middeleeuwse kastelen, neoclassicistische landhuizen en postmoderne villa’s staan te midden van geometrisch en landschappelijk aangelegde tuinen en parken. Om dit erfgoed een toekomst te geven, moeten we niet alleen kijken naar instandhouding en behoud, maar juist ook naar de mogelijkheden die liggen in eigentijdse ontwikkelingen, bestemmingen en toepassingen.

Ter inspiratie voor de vele ontwerpopgaven die op individuele buitens én in de gehele landgoederenzone spelen, heeft Gelders Genootschap het boek ‘Kansen voor Gelders Arcadië’ geschreven. Naast mogelijkheden als het herstel van tuinen of de herbestemming van een landhuis worden verrassende, nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden geschetst, zoals het gebruik van biomassa, de aanleg van een natuurbegraafplaats of het bouwen van een nieuw landhuis op een oude huisplaats. Interviews met landgoedeigenaren, gemeenten, waterschappen en ontwerpers bieden een persoonlijk perspectief op de totstandkoming van een ‘nieuw’ Gelders Arcadië.

De provincie Gelderland stimuleert ontwikkeling van de zone. Gedeputeerde Annemieke Traag: “Ik hoop dat door investeringen de kwaliteit verder verbetert. Juist ook omdat je ziet dat de gemeenten (en de andere landgoedeigenaren) gezamenlijk beleid willen maken. De landgoederen gaan vaak over gemeentegrenzen heen en dat vraagt om een bovengemeentelijke aanpak. Ik wil graag dat de toeristisch/recreatieve potentie van Gelders Arcadië verder benut wordt.”

Gelders Genootschap is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit. Kenmerkend is de integrale benadering van architectuur, stedenbouw, cultuurhistorie, archeologie en landschapsarchitectuur. Gelders Genootschap is in 1919 opgericht als vereniging van Gelderse gemeenten en bevordert sindsdien consequent de schoonheid van stad en land. Opdrachtgevers zijn gemeenten en ook andere overheden en organisaties. De ISO 9001-gecertificeerde organisatie geldt als expertisecentrum voor ruimtelijke kwaliteit.

http://www.geldersgenootschap.nl/

 


[ Nieuwsarchief ]