Lezing op maandag 18 april 2011 in de Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Aanvang 20.15 uur.
De lezing is voor leden gratis toegankelijk, niet leden betalen € 2.00

Sporen van de oorlog
Wageningen en de archeologie van de Tweede Wereldoorlog

 Ir. Jobbe Wijnen

Aan de rand van Wageningen ligt erfgoed verborgen onder het oppervlak waar nog weinig aandacht voor is geweest. Is het een steentijd, of een bronstijd nederzetting?…geen van beiden. Romeins dan, of dan toch middeleeuws? Weer mis. Onder de Ossekampen in Wageningen ligt erfgoed uit een heel ander tijdvlak: De Voorposten van de Grebbelinie uit mei 1940

Een periode waar een paar jaar terug nog nauwelijks een archeoloog stil bij stond lijkt hard op weg een geheel eigen genre te worden: De Tweede Wereldoorlog. De afgelopen twee jaar waren met betrekking tot dit onderwerp een drukke tijd, waarin verschillende archeologische onderzoeken en pilots in deze nieuwe discipline zijn uitgevoerd en veel discussie is gevoerd over het nut en de noodzaak.

Jobbe Wijnen werkt als specialist Tweede Wereldoorlog bij ‘RAAP archeologisch adviesbureau’. In de lezing van deze avond neemt hij  u via zijn persoonlijke ervaringen in diverse projecten mee in de ontwikkelingen op het vlak van de Tweede Wereldoorlog archeologie in Nederland. In het tweede deel van de lezing zoomt hij in op het Wagenings grondgebied met een focus op ‘de Weerstandsbiedende Voorposten van de Grebbelinie’. Aan de hand van voorbeelden geeft de spreker inzicht in wat er misschien nog te verwachten is in de bodem en wat de noodzaak is om nu iets met dit erfgoed te doen…als we dat tenminste willen.

Jaargang 39, april 2011 nummer 2

C.D. Gast – De oorsprong van het koepeltje bij het Rijnbolwerk.

H.P. Lagerwerf – Een 6000 jaar oude ‘multi-tool’
Een scherpe vondst op Droevendaal.

D. de Wit – Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.
De liquidatie van twee medewerkers van de Landbouwhogeschool in mei 1940.

G.L. Olinga – Groeten uit Wageningen, deel 4.
Grintweg – Grindweg.

 A.C. Zeven – Uit het gemeentearchief, deel 42.
Weerkleed en toestendig.
Een nieuw schavot in 1756.
Hoog Rijnwater in de zomer.
Stadsgevangenis en –gijselkamers.
Het Joodse ‘kerkhof’.
Joodse begraafplaats, uitbreiding 1760
Baggermolen?
Huwelijk van Princesse Carolina en Karel Christiaan van Nassau-Weiburg.
Papiermolen wordt watercoornmolen.

A.C. Zeven en L.A.A.J. Eppink – Straatnamen.
Eijkmanstraat (Christiaan Eijkman 1858-1930)
Zeemanstraat (Pieter Zeeman 1865-1943)
Lorentzstraat ( Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928)
Kamerlingh Onnesstraat ( Heike Kamerlingh Onnes 1853-1926)


[ Nieuwsarchief ]