Uitnodiging

Cultuurhistorie in het Renkums beekdal

Excursie langs diverse herstelde boshistorische elementen in het Renkums beekdal

27 februari 2011, 10.00 – 12.00 uur

De cultuurhistorie in het Renkums beekdal staat de komende tijd volop in de belangstelling. Onlangs is Stichting Probos gestart met een project aangaande cultuurhistorie in het Renkums Beekdal. Dit project richt zich op behoud en herstel van historische elementen op de landgoederen Oranje Nassau’s Oord, Oostereng en de Keijenberg. Probos is bezig een totaaloverzicht te maken van alle historische elementen op basis van bronnenonderzoek van bestaande literatuur, het interviewen van deskundigen/omwonenden, archiefonderzoek en een veldinventarisatie. Van de historische elementen zullen zoveel mogelijk specifieke gegevens worden verzameld om de waarde van de betreffende elementen vast te kunnen stellen.

Daarnaast zullen binnen dit project diverse elementen in oude luister worden hersteld. Zo zijn op landgoed Oranje Nassau’s Oord de inrijposten aan het begin van de Groote Laan gerestaureerd, is er een nieuwe laag leemzand op de ijskelder aangebracht en zijn diverse bomen van de ijskelder verwijderd, is een historisch heideterrein hersteld en is een gedeelte van een oude wildwal opnieuw opgeworpen. Ook zullen twee bruggenhoofden aan de oude Bennekomseweg in oorspronkelijke stijl worden herbouwd en zal de steen met een gedicht over vriendschap van Jeronimo de Bosch, die ooit bij het Vriendschapsbos op landgoed De Keijenberg stond, worden herplaatst. De wandeling voert langs enkele herstelde elementen waar u uitleg krijgt over deze elementen en meer boshistorische.

De excursie start vanaf het voormalige huis van de directeur-geneesheer van landgoed Oranje Nassau’s Oord (Kortenburg 1 te Renkum).
Deelname is gratis.
Aanmelden voor deelname bij het secretariaat van de Vereniging, tel. 0317 423515, info@oudwageningen.nl

 

Lezing op maandag 21 februari 2011 in de Vredehorst Tarthorst 1 Wageningen om 20.00 uur.
Voor leden is de toegang gratis, niet leden betalen € 2.00

DE NEEMBARE VESTING

Door de heer C.D. Gast

Had de Wageningse Berg al dan niet terecht als voetbalveste de naam onneembaar te zijn, de vestingstad Wageningen heeft die reputatie niet verworven. Wat overigens niet wil zeggen dat zij een eitje was voor elke vijand die voor haar muren verscheen. Door de strategische ligging aan de rivier en aan de westgrens van het toenmalige Gelderland leek zij voorbestemd zich tot een vestingstad, met alle nadelen vandien, te ontwikkelen. Als handelsstad is Wageningen nauwelijks tot bloei gekomen. Het feit dat Wageningen altijd een kleine stad is gebleven, heeft betekend dat de vestingwerken, die zij in principe zelf moet onderhouden,  van bescheiden omvang zijn gebleven en dat Wageningen dus kwetsbaar was voor machtige belegeraars. Een van die machtige belegeraars was de Franse koning Lodewijk XIV die in 1672 met een groot leger Nederland binnentrok en Wageningen zonder slag of stoot bezette. Dat markeerde ook meteen het begin van het einde van de vesting. Toch speelde het verdedigingsstelsel nog tot halverwege de 19de eeuw een rol in de geschiedenis van de stad. Ook nu speelt de vesting, of wat daar nog van over is, nog een rol, zij het dat zij niet, zoals vroeger, moeten afweren, maar juist (als toeristische trekpleister) moeten aantrekken. Het behoud van de ons overgeleverde restanten van de vesting is een belangrijke bestaansreden van deze vereniging.

 

Jaargang 39, februari 2011 nummer 1.

J. van der Beek en J. van den Burg
Oud en nieuw op de ‘Dorschkamp’

A.G. Steenbergen – Sluitstuk Johannes de Doper

 A.C. Zeven – Het perceel ‘Oude Kerkhof’.
en de Oude Kerkweg op de Westberg.

 T. Jansen – Wageningen in archiefstukken
Interview met P.M. Kernkamp, gemeentearchivaris.

J. van der Beek en J. van den Burg
De Droevendaalsesteeg.

 A.C. Zeven – Uit het gemeentearchief, deel 41.
St. Maria Magdalena altaar in de St. Janskerk op de berg.
Feestje op Belmonte?
Paljas
Kruytboot
Kerkbanken
De Kruisakkers, Den Bierboom en de Hongerkamp.
Jan Jacobsen Boeckvercooper van Arnhem

A.C. Zeven en L.A.A.J. Eppink – Straatnamen.
Nobelweg (Afred Bernhard Nobel (1833-1896)
Einthovenstraat(Willem Einthoven 1860-1927)
Van ’t Hoffstraat (Jacobus Henricus van ’t Hoff (1852-1911)
Asserpark (Tobias Michael Carel Asser (1838-1913)
Van der Waalsstraat ( Johannes Diderik van der Waals (1837-1923)

 


[ Nieuwsarchief ]