Jubileumlezing van de Volksuniversiteit in de bblthk, Stationsstraat op donderdagavond 28 oktober 2010. Aanvang 20.00 uur.
Prof. dr. ir. Iteke Weeda, sociologe en emeritus hoogleraar emancipatievraagstukken.

Wageningen in maatschappelijk perspectief

De ‘seventies’ waren bewogen jaren, vol maatschappelijke en culturele veranderingen.
Individualisering, inspraak en vernieuwing waren de sleutelwoorden. In dit tijdsbeeld kon de Maagdenhuisbezetting plaatsvinden en werden in Wageningen o.a. de Volksuniversiteit, Studium Generale en de jongerensoos Jokari opgericht.
In cultureel opzicht werd onder jongeren een nieuw tijdperk ingeluid: zij hadden hun eigen muziek, zoals beat en pop, jongens lieten hun haar groeien, meisjes liepen in hotpants en minirokken.
Gelijktijdig was er een golf van emancipatie en bewustwording onder vrouwen, die onder andere resulteerde in de oprichting van moedermavo’s, creches en breicafe’s. Niet alleen de emancipatie van de vrouwen had de aandacht, maar ook die van mannen, homo’s, arbeiders en vele andere groeperingen.
Waardoor kwamen deze veranderingen tot stand?
Prof. Iteke Weeda zal ingaan op deze en andere ontwikkelingen in de afgelopen halve eeuw, die een belangrijke weg wijzen naar de toekomst.

Jubileumlezing van de Volksuniversiteit in de bblthk, Stationsstraat op donderdagavond 21 oktober 2010, 20.00 – 22.00 uur.
Prof. dr. Vincent van Rossem, hoogleraar monumenten en stedelijke vraagstukken aan de universiteit van Amsterdam.

Wageningen: een oude liefde

Vincent van Rossem werd in 1950 in Wageningen geboren en heeft daar tot 1968 gewoond. Daarna heeft hij de stad regelmatig bezocht.
Tijdens zijn lezing voert hij u door het Wageningen van zijn jeugd.
Als hoogleraar ‘monumenten en stedelijke vraagstukken’ zal hij echter ook commentaar geven op de ontwikkelingen in Wageningen gedurende de afgelopen decennia.
Na de pauze geeft een panel van deskundigen haar mening over het gezicht van Wageningen anno 2010.
Panelleden zijn architect Pieter Roza, makelaar Henk ten Hoor en landschapsarchitect Paul Achterberg van atelier Quadrat uit Rotterdam: dit bureau ontwierp in opdracht van de gemeente Wageningen de herinrichting van de Rooseveltweg, met versmalde rijstroken en een watergang.
De paneldiscussie zal worden geleid door Jack Bogers.

De canon van het Gelders verleden

Overzicht van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Gelderse geschiedenis

 

Half oktober 2010 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek Geschiedenis van Gelderland. De canon van het Gelders verleden onder redactie van Dolly Verhoeven en Marc Wingens. De uitgave geeft een overzicht van vijftig belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Gelderse geschiedenis vanaf de prehistorie tot de huidige tijd.

Gelderland kent een lange en rijke geschiedenis: van hertogen en steden, kerstening en godsdienst-twisten, ambachten en industrie. In deze canon van Gelderland wordt die geschiedenis op toegankelijke en samenhangende wijze tot leven gewekt. Een team van 35 deskundige auteurs leidt de lezer langs de aanleg van grafheuvels op de Veluwe, de slag om Groenlo in de Tachtigjarige Oorlog, de opkomst van steenbakkerijen langs de grote rivieren, de schilders van het Gelderse landschap, Operatie Market Garden in 1944 en de protesten tegen de kerncentrale in Dodewaard – om maar eens een paar onderwerpen te noemen.

Geschiedenis van Gelderland besteedt aandacht aan de karakteristieke ontwikkelingen in de verschillende regio’s van de provincie: de Veluwe met zijn papiermolens, ontginningen en toeristische trekpleisters, de Achterhoek en Liemers met hun adellijke huizen en hun steenfabrieken en het Rivierengebied met z’n pontjes, fruitteelt en ruilverkavelingen. Behalve regionale accenten legt de Gelderse canon ook verbanden met de bredere, landelijke geschiedenis.

De vijftig hoofdstukken van de canon zijn rijk geïllustreerd en voorzien van toegankelijke literatuursuggesties én tips voor uitstapjes naar musea of bezienswaardigheden. Daarmee vormt deze canon niet alleen een prettig leesbaar boek, maar ook een praktische gids voor iedereen die belangstelling heeft voor de Gelderse geschiedenis.

Geschiedenis van Gelderland. De canon van het Gelders verleden is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers in samenwerking met Stichting Gelders Erfgoed en Storia, bureau voor historische projecten.

Dolly Verhoeven (1959) is eigenaar van historisch bureau Storia en bijzonder hoogleraar in Nijmegen. Marc Wingens (1964) is provinciaal consulent geschiedbeoefening en directeur van Stichting Gelders Erfgoed.

Onder redactie van Dolly Verhoeven & Marc Wingens, Geschiedenis van Gelderland. De CANON van het Gelders verleden, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, geïllustreerd in kleur en zwart-wit, genaaid gebonden, ISBN 978.90.5730.669.3, prijs € 29,95; vanaf 1 mei 2011 wordt de prijs € 34,95 – 208 pagina’s.


[ Nieuwsarchief ]