17 april Algemene ledenvergadering
    met aansluitend de lezing
“De universiteit in oorlogstijd”

Op dinsdag 17 april houdt de Historische Vereniging Oud Wageningen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen, aanvang 19.15 uur.

De notulen, het jaarverslag en de financiële verantwoording zijn, net als voorgaande jaren, online in te zien en te downloaden. klik hier!
Wie een papieren versie wil ontvangen kan dit kenbaar maken bij de secretaris (tel. 0317-423515 of per e-mail: secretariaat@oudwageningen.nl). Ook zullen tijdens de Alv een beperkt aantal exemplaren van de voornoemde stukken beschikbaar zijn.

Aansluitend – om 20.30 uur – de openbare lezing

“De universiteit in oorlogstijd”

Hoe verging het de Wageningse Landbouwhogeschool in de Tweede Wereldoorlog? Wat merkten studenten en personeel in colleges of in labs van de Duitse bezetter? Wat was de reactie op de uitsluiting van joden? En hoe verging het de studentenverenigingen? Het honderdjarig bestaan van de WUR is voor de Historische Vereniging Oud Wageningen aanleiding om terug te blikken. In dat kader houdt gemeentearchivaris Bob Kernkamp de lezing over de Wageningse universiteit in oorlogstijd. Lees meer!