Documentatiecentrum weer geopend

Ons documentatiecentrum is weer geopend.
U bent dus weer welkom op dinsdagochtenden, van 9.30 tot 11.30 uur. Neemt u wel de coronaregels in acht.

Verzoeken om inlichtingen en/of mededelingen aan het documentatiecentrum blijven tevens mogelijk via documentatiecentrum@oudwageningen.nl.