historische vereniging
Oud Wageningen

Vereniging

Secretaris
E-mail: secretariaat@oudwageningen.nl
Postadres: Geertjesweg 112, 6704 PD Wageningen
Telefoon: 0317-423515

Voor contact klik hier.

Ledensecretaris
E-mail: ledenadministratie@oudwageningen.nl

Penningmeester
E-mail:mailto:penningmeester@oudwageningen.nl

Algemeen correspondentieadres
Bowlespark 1-A
6701 DN Wageningen

Documentatiecentrum / bezoekerscentrum
Geopend elke dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur
Museum De Casteelse Poort, in de J.J. de Goedezaal
Adres: Bowlespark 1-A, 6701 DN Wageningen

 Overige informatie
IBAN: NL15 INGB 0002 9461 25
KvK: 40119775
Anbi/rsin: 816435200

Meer informatie over de vereniging vindt u aan de linker zijde van het menu.