Op de Westberg, gelegen aan de Holleweg, ligt de ruïne van een oude christelijke kerk. In dit verhaal over de ‘Moft’ wordt ingegaan op de mogelijke heidense voorgeschiedenis van de Westberg.

Door Cis van Vuure
Lid Werkgroep Archeologie Wageningen (HVOW)

‘De Moft’

Het bos dat zich vanaf de Wageningse berg uitstrekt naar het noorden, tot aan Ede, staat historisch bekend als ‘de Moft’. Eigenlijk een overkoepelende naam voor diverse bossen met aparte namen en eigenaren. De naam van dit bos duikt voor het eerst in geschreven vorm op in een akte uit 996, uitgevaardigd door de Oost-Frankische keizer Otto III. In die akte wordt een viertal bossen op de Veluwe genoemd, waaronder een bos genaamd ‘Moffet’. Lees meer!

Twee afbeeldingen van Matres Mopates; de linker is uit Vertault (Frankrijk), de rechter is uit Gloucestershire (Engeland) 

23 april 2018

Op dinsdag 17 april houdt de Historische Vereniging Oud Wageningen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen, aanvang 19.15 uur.

De notulen, het jaarverslag en de financiële verantwoording zijn, net als voorgaande jaren, online in te zien en te downloaden. klik hier!
Wie een papieren versie wil ontvangen kan dit kenbaar maken bij de secretaris (tel. 0317-423515 of per e-mail: secretariaat@oudwageningen.nl). Ook zullen tijdens de Alv een beperkt aantal exemplaren van de voornoemde stukken beschikbaar zijn.

Aansluitend – om 20.30 uur – de openbare lezing

“De universiteit in oorlogstijd”

Hoe verging het de Wageningse Landbouwhogeschool in de Tweede Wereldoorlog? Wat merkten studenten en personeel in colleges of in labs van de Duitse bezetter? Wat was de reactie op de uitsluiting van joden? En hoe verging het de studentenverenigingen? Het honderdjarig bestaan van de WUR is voor de Historische Vereniging Oud Wageningen aanleiding om terug te blikken. In dat kader houdt gemeentearchivaris Bob Kernkamp de lezing over de Wageningse universiteit in oorlogstijd. Lees meer!

 

3 april 2018

Het Documentatiecentrum Oud Wageningen heeft de afgelopen weken uit een tweetal privécollecties een kleine 100 bijzondere foto’s kunnen toevoegen aan de collectie. Ton Kapinga en Ab de Leeuw, dank hiervoor.
 
Van Ton Kapinga een 40-tal foto’s uit fotoboeken die hij enkele jaren geleden van zijn vader heeft geërfd. Foto’s van Wageningen in de periode 1940 – 1960 en gemaakt door zijn oom Dolf Kapinga, die zijn gehele leven aan de Bennekomseweg heeft gewoond. Ton wilde graag deze foto’s delen met anderen.

Foto HVOW colectie KapingaUitgebrande woning aan de Niemeijerstraat 2 met aan de overzijde de werkplaats van Ledoux. Gemaakt vanuit de Krommehoek in de richting van de Boterstraat. Het zal juni 1941 zijn geweest want het puin is van de straat gehaald.

Achterzijde van het poorthuis van de begraafplaats aan de Oude Diedenweg uit februari 1965.
 
Uit het fotoarchief van Ab de Leeuw zijn 65 bijzonder foto’s geselecteerd daterende uit de periode 1927 tot 1950. De foto’s zijn gemaakt in opdracht van aannemersbedrijf A. de Leeuw en Zn., een bekend Wagenings familiebedrijf dat vele jaren in Wageningen werkzaam is geweest. Het zijn weer heel andere beelden, namelijk de aanleg van de Wageningse rioleringen. Al die rioolbuizen zijn niet zo spannend maar wel de omgeving. Vandaar een welkome aanvulling op onze collectie.

Riolering wordt aangelegd in de huidige Costerweg. Met links de drukkerij Veenman en daarachter een Mennonietenwoning.

Genomen naast de brug tussen het Bowlespark en het Spijk.


Meer weten over schenken of overdragen van uw archief of collectie, klik hier.

 

22 maart 2018