Lezingen

4 avonden in het jaar • Wageningse geschiedenis

De lezingen worden gehouden voor leden en andere belangstellenden. De toegang is gratis voor leden. Niet leden betalen € 2,00.

Tijdens elke bijeenkomst is er een boekenkraam waar onze publicaties en tweedehands boeken te koop zijn. Kijk alvast in de ‘webshop’.

Komende lezing[en]

21 september 2017
Vredehorst
Tarthorst 1 Wageningen
20:00 uur

‘Het Renkumse onze lieve vrouweklooster’ gaat niet door

Wegens ziekte van de spreker Jacques Tersteeg komt de aangekondigde lezing ‘Het Renkumse onze lieve vrouweklooster (1404-ca.1580)’ van 21 september a.s. helaas te vervallen.

In plaats daarvan bieden wij u aan de lezing ‘De Slag om de Grebbeberg’ die gegeven wordt door de heer Bernier Cornielje, bestuurslid van Stichting de Greb.

‘De Slag om de Grebbeberg’

foto ‘collectie J. Bruinsma’

Op 28 augustus 1939 luidt de alarmklok van de mobilisatie over het neutrale Nederland. Ter bescherming van ons grondgebied worden ongeveer 250.000 dienstplichtige militairen onder de wapenen geroepen, om zonder al te veel overtuiging en met zeer beperkte middelen zich in te zetten voor de inrichting van de verdediging van het vaderland. Acht maanden mag ons land zich koesteren in de illusie van de gewapende neutraliteit en dagdromen dat het geweld aan onze grenzen voorbijgaat. De vroege ochtend van 10 mei 1940 confronteert ons land met de harde realiteit als Duitse troepen de Nederlandse grens passeren en ons leger datgene moet gaan doen waarop ze in voorgaande periode zo gebrekkig is voorbereid. Op en rond de Grebbeberg zal de strijd in alle hevigheid gevoerd worden. Drie dagen duurt de oorlog op de Greb, drie dagen waarin de Nederlandse verdediging zware offers brengen. Voor 426 soldaten betekent de Slag het einde van hun leven.

21 november 2017
Vredehorst
Tarthorst 1 Wageningen
20.00 uur

DE WEG VAN DE WEDEROPBOUW

Naar aanleiding van het vorig jaar verschenen boek ‘De weg van de wederopbouw’ spreekt ir. Harm Post over de wederopbouw in de regio Rhenen-Arnhem, met speciale aandacht voor Wageningen. In de regio Rhenen-Arnhem trekt de Tweede Wereldoorlog diepe sporen. De Slag om de Grebbeberg in 1940, operatie Market Garden in 1944 en de bevrijding in 1945 gaan gepaard met immense vernielingen. In Rhenen en Wageningen begint de wederopbouw van de stadscentra direct na de capitulatie in 1940. Voor het overige begint de wederopbouw pas na de bevrijding. Na de oorlog is het een tijd van hard werken maar ook van optimisme en een sterk geloof in vooruitgang. De maatschappij verandert ingrijpend en binnen de architectuur en stedenbouw worden nieuwe visies ontwikkeld.

Tijdens de lezing wordt een ontdekkingsreis gemaakt langs de hoogtepunten van de architectuur, de stedenbouw en de beeldende kunst uit de periode 1940-1966. Er komen veel iconen langs: het Huis der Provincie en de kunstacademie in Arnhem, het gebouw van Landmeetkunde in Wageningen en de brandweerkazerne in Rhenen. Maar ook onbekende pareltjes: strakke, modernistische flats, fraai gedetailleerde portiekwoningen, stoere kerken en elegante woonhuizen. Het boek De Weg van de Wederopbouw is een initiatief van de Stichting Wederopbouw Architectuur Renkum e.o. (SWAR), waarvan Harm Post voorzitter is. Het boek is te koop bij boekhandel Kniphorst in Wageningen of rechtstreeks te bestellen bij uitgeverij Boekschap te Arnhem.