Lezingen Oud Wageningen

4 avonden in het jaar • Wageningse geschiedenis

De lezingen worden gehouden voor leden en andere belangstellenden. De toegang is gratis voor leden. Niet leden betalen € 2,00.

Tijdens elke bijeenkomst is er een boekenkraam waar onze publicaties en tweedehands boeken te koop zijn. Kijk alvast in de ‘webshop’.

Komende lezing[en]

 
In het kader van 100 jaar Wageningen Universiteit gaan we in 2018 in onze lezingen aandacht besteden aan de geschiedenis van de Wageningen Universiteit.
 
De eerste WU-gerelateerde lezing vindt plaats op:

8 maart 2018
Vredehorst
Tarthorst 1 Wageningen
20.00 uur

Wageningen, Stad der tegenstellingen revisited

Leo Klep zal het taai voortlevende thema van het beruchte proefschrift ‘De stad der tegenstellingen; een sociografie van Wageningen’ uit 1933 opnieuw bij de hoorns vatten.

De combinatie van deelgemeenschappen in Wageningen is een Groot Niet Te Vermijden Onderwerp dat niet mag ontbreken binnen honderd jaar universitair landbouwonderwijs.

Leo Klep is landbouweconoom, publicist en journalist en heeft zich al langere tijd verdiept in het onderwerp van deze lezing. Hij schreef diverse boeken over Wageningen, waaronder Hotel De Wereld en Mouterijnoord, en was redactielid van het standaardwerk Geschiedenis van Wageningen, dat verscheen bij het 750-jarig bestaan van de stad.

17 april 2018
Vredehorst
Tarthorst 1 Wageningen
20.30 uur*

De universiteit in oorlogstijd

Als 2e lezing in het kader van het eeuwfeest van Wageningen Universiteit & Research zal gemeentearchivaris Bob Kernkamp een lezing geven over de universiteit en haar studenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat waren de gevolgen van de Duitse bezetting voor het personeel en de studenten? Gingen de colleges gewoon door? Wat gebeurde er bij de studentenverenigingen?
 
Studenten moesten een verklaring tekenen dat zij “loyaal” zouden zijn aan de Duitse bezetter. Wat hield dat in en wat waren de gevolgen van het wel of niet tekenen? Welke rol speelden personeel en studenten in het verzet? Bekende namen als professor Olivier, dokter Boes en Henk Sijnja passeren de revue.

Bob Kernkamp is gemeentearchivaris van de gemeente Wageningen, lid van de redactie van het Tijdschrift Oud Wageningen en schreef o.a. voor het boek ‘Geschiedenis van Wageningen’ dat in 2013 uitkwam, het hoofdstuk over de achttiende eeuw.
 
Hoofdgebouw Landbouwhogeschool, Heerenstraat circa 1930


*Voorafgaande aan de lezing vindt de Algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Wageningen plaats, vandaar de aanvangstijd van 20.30 uur.