Open brief aan B&W over Theekoepel

De Theekoepel aan de zuidelijke stadsmuur staat al decennia lang ongebruikt te verloederen. Restauratie en het vinden van een nuttige bestemming zijn hoogst noodzakelijk. Naar aanleiding daarvan zijn Wageningen Monumentaal Vereniging voor Stadsschoon en de Historische Vereniging Oud Wageningen al in 2015 met de gemeente in overleg getreden om de Theekoepel onder te brengen in een door ons op te richten Stichting Monumentenfonds Wageningen. Onder de hoede van deze stichting zou een bouwhistorische restauratie kunnen plaats vinden en een inrichting voor een exploitatie als B&B locatie.

Op 31 mei jl. deelde wethouder Gudden ons uiteindelijk mee dat een onderhandse verkoop niet mogelijk zou zijn en dat de verkoop via een openbare aanbesteding plaats zou moeten vinden. Als motief dat de gemeente niet het risico wenst te nemen van uitsluiting van andere (markt)partijen. Wij zijn zeer verbaasd over dit risicomijdend gedrag, zeker nu we in Stad Wageningen van 27 juni jl. lezen dat gemeente het perceel Mansholtlaan 4 wel via een onderhandse verkoop aan een commerciële marktpartij wil gaan overdragen.

Het resultaat is nu dat wij na drie jaren van overleg volstrekt met lege handen staan. Want de kans dat wij als Monumentenfonds Wageningen i.o. – een burgerinitiatief – mee zullen dingen bij een openbare verkoop is nihil. Het is zeer teleurstellend dat de gemeente – ondanks mooie woorden – helaas niet blijkt open te staan voor ons constructief burgerinitiatief.

Als laatste poging vragen wij het college van B&W om terug te komen op hun ingenomen standpunt omtrent de openbare verkoop. Wij zijn van mening dat de aanvankelijk beoogde onderhandse overdracht van de Theekoepel aan onze stichting heel goed te verantwoorden zou zijn.

Open brief aan het College van B&W

Links de Theekoepel in de 2e helft van de jaren 80 van de vorige eeuw en rechts anno 2018, ongebruikt. Foto’s: (L) Collectie Oud Wageningen en (R) Frits Huijbers 

10 juli 2018

‘Klok van de Ambachtsschool’

Nu de laatste bouwfase in het deelgebied De Ambacht van de nieuwe woonwijk Mouterijnoort in gaat zijn Wageningen Monumentaal en HV Oud Wageningen in gesprek met de projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed bv en de gemeente om de oude karakteristieke buitenklok van de oude Ambachtsschool (later de LTS en VMBO het Pantarijn) in het plangebied een plek te laten krijgen, als een historische verwijzing naar het verleden.

Foto: Beeldbank Wageningen

Toen dit gebouw werd verlaten heeft het Pantarijn het uurwerk gerestaureerd en meegenomen naar de nieuwe VMBO locatie aan de Hollandse weg en het tikt daar netjes de uren weg.


Wageningen Monumentaal en HV Oud Wageningen hebben samen met andere betrokkene Wageningers er voor gezorgd dat de karakteristieke wijzerplaat, de wijzers en het wijzerwerk bewaard zijn gebleven.

‘Beeld bij de Ambachtsschool’

Foto: Beelden van Wageningen

Het beeld van Toon Heijmans is oorspronkelijk gemaakt voor de Olympiahal. Dat bleek geen ideale plek en werd verplaatst naar wat toen al de LTS heette. Het gelaagd opgebouwde werk verbeeldt de ‘sprong naar de toekomst’. Vanwege die betekenis stond het heel prima bij de LTS. Of dit beeld in het plangebied behouden kan blijven is nog de vraag. Maar er moet in Wageningen een plek te vinden zijn waar het beeld tot zijn recht komt. Ook dit nemen wij mee in het gesprek met de gemeente.

Meer over het beeld? Zie Beelden van Wageningen

 

5 juli 2018

“45 jaar graven in de Wageningse geschiedenis”

“Boven Wageningen houden wij een vergrootglas. Al 45 jaar belicht de Historische Vereniging Oud Wageningen het verleden van de stad.” Frits Huijbers, de voorzitter van de vereniging, weet het zeker: ’Al die honderden publicaties, de vele foto’s en de historische lezingen zijn boeiend voor alle Wageningers, lid of nog geen lid van onze vereniging.’ Naar het artikel.“En dat vieren we met Wageningen”


Om dit 45-jarig bestaan van Oud Wageningen te vieren, staan bestuur en vrijwilligers op zaterdag 16 juni bij de fontein op de markt de nieuwste editie van het tijdschrift uit te delen. Een cadeautje met een doel, namelijk leden werven die Oud Wageningen willen steunen.

 

7 juni 2018