historische vereniging
Oud Wageningen

holleweg-ansicht-lezing-29-november-2016Tweeling-lezing “Postbezorging en gelopen prentbriefkaarten in Wageningen rond 1900”,

Sprekers: Joop Spijker en Jaap van Aarst

In de negentiende eeuw groeide het postverkeer in de wereld zeer sterk, en Nederland was daar geen uitzondering op. Er was nog geen telefoon, telegrafie was duur, dus brieven waren feitelijk de enige bruikbare manier van communicatie. Het opkomende toerisme na 1880 zorgde voor een verdere opleving in het postverkeer. Er kwamen ‘ansichtkaarten’, waarmee de toeristen het thuisfront konden vertellen hoe heerlijk het was in Wageningen op de Veluwe.

Voor de pauze vertelt Joop Spijker hoe Wageningen in de loop van de negentiende eeuw uitgroeide tot belangrijk knooppunt in het postverkeer in Nederland. Aan de hand van bijzondere poststukken, postzegels en poststempels belicht hij de ontwikkeling van het postverkeer van de negentiende eeuw. Daarna toont Jaap van Aarts delen van zijn uitgebreide verzameling ‘gelopen kaarten’, door de afzender beschreven en door de PTT bezorgde prentbriefkaarten  uit Wageningen en omgeving van rond 1900. Die kaarten moesten natuurlijk gefrankeerd worden, met de postzegels van voor de pauze…

De lezing wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Wageningen. De toegang voor leden is gratis, andere belangstellenden betalen 2 euro. Tijdens de avond kunt u ook publicaties van de Vereniging aanschaffen.

Deze tweeling-lezing vindt plaats op dinsdag 29 november 2016 in de Vredehorst,
Tarthorst 1, Wageningen, aanvang 20.00 uur.

 

rp-t-1894-a-2882Op donderdag 22 september houdt de heer Bob Kernkamp de lezing “Een gouden eeuw of toch niet?” over Wageningen in de achttiende eeuw. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.    Zoals het gewest Holland in de zeventiende eeuw zijn ‘Gouden Eeuw’ beleefde, zo kende Wageningen een periode van voorspoed en welvaart in de achttiende eeuw. Reizigers waren indertijd vol lof over het representatieve voorkomen van Wageningen, niet in de laatste plaats vanwege de opvallende nieuwbouw die in deze periode plaatsvond. Maar hoe groot was Wageningen in die tijd, wat voor gebouwen stonden er, wat voor mensen woonden er? Aan de hand van prenten, kaarten, foto’s en verhalen maken we een virtuele rondwandeling door het Wageningen van de achttiende eeuw. Soms is alles nog direct herkenbaar, maar op andere plaatsen is het aangezicht van de stad compleet veranderd. Negentiende en twintigste-eeuwse afbeeldingen kunnen dan ook vaak een prima indruk geven van hoe de omgeving er eerder heeft uitgezien.

De spreker van deze avond is gemeentearchivaris Bob Kernkamp. Hij schreef voor het boek ‘Geschiedenis van Wageningen’ dat in 2013 uitkwam, het hoofdstuk over de achttiende eeuw.

De lezing wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Wageningen. De toegang voor leden is gratis, andere belangstellenden betalen 2 euro. Tijdens de avond kunt u ook publicaties van de Vereniging aanschaffen.

Op 9 september is de openingsavond van Vijfentwintig jaar Open Monumentendag in Wageningen. Locatie: bblthk om 20:00 uur.
En op zondag 10 september kunnen 25 gekozen panden worden bekeken en een aantal daarvan ook inpandig worden bezocht. De start van de Monumentenroute is zondag om 12:00 uur bij het Museum de Casteelse Poort.

FB 20160905a Zondag 11 september tussen 12.00-17.00 uur van harte welkom op de Wolfswaard. Er is een instap rondleiding door de tuin en een deel van het huis.
Ook het Havenkantoor op de Pabstsendam is open! Er is daar een minitentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het pand.

 

FB 20160905bZondag 11 september zijn alle Wageningers tussen 12.00-17.00 uur van harte welkom om de baan te bezichtigen en evt. een kegel omver te werpen. Het kegelomverwerpen geschiedt in het gebouw van de studentenvereniging Ceres aan de Gen. Foulkesweg.