Anton Zeven, lid van HV Oud Wageningen en o.a. auteur van De Dikke Zeven, is een 8-tal jaren geleden begonnen met het verzamelen van gegevens betreffende de Grote Kerk Wageningen op de Markt. Naast gegevens over de inrichting e.d., heeft Anton Zeven een inventarisatie gemaakt van de ca. 350 grafnummers met de namen van de personen die eigenaar waren en wie in de graven begraven zijn. Dit overzicht van ca 150 pagina’s is nu online in te zien.

Foto: SOGK/Carel van Gestel

Foto: SOGK/Carel van Gestel


Van de hand van Anton Zeven is meer over de geschiedenis van Wageningen, wat allemaal? klik hier.

 

15 februari 2018


In het kader van 100 jaar Wageningen Universiteit gaat wij in de vier lezingen van dit jaar aandacht besteden aan de geschiedenis van de Wageningen Universiteit.


De eerste WU-gerelateerde lezing gaat over:
Wageningen, Stad der tegenstellingen revisited, gegeven door Leo Klep, landbouweconoom, publicist en journalist.
 
De tweede WU-gerelateerde lezing gaat over:
De universiteit in oorlogstijd, gegeven door Bob Kernkamp, gemeentearchivaris van de gemeente Wageningen en redactielid van het Tijdschrift Oud Wageningen.
 
De derde en vierde lezing, daarover later meer.
 
Voor informatie ga naar lezingen.

 

29 januari 2018

In de tweede helft van de 19e eeuw verrezen overal in het land fabrieken voor stadsgas, en dus ook in Wageningen. De Wageningse gasfabriek stond tussen de Veerstraat en het Spijk aan een verdwenen straatje, de Gasfabriekweg die je mooi kunt zien op de overzichtsfoto, rond 1930 genomen vanuit ‘het Potlood’, de hoge vooroorlogse kerktoren van de R.K. Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat. Het gas werd in eerste instantie gebruikt voor straatverlichting. Het duurde echter niet… meer op Facebook
  

17 januari 2018