historische vereniging
Oud Wageningen

rp-t-1894-a-2882Op donderdag 22 september houdt de heer Bob Kernkamp de lezing “Een gouden eeuw of toch niet?” over Wageningen in de achttiende eeuw. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.    Zoals het gewest Holland in de zeventiende eeuw zijn ‘Gouden Eeuw’ beleefde, zo kende Wageningen een periode van voorspoed en welvaart in de achttiende eeuw. Reizigers waren indertijd vol lof over het representatieve voorkomen van Wageningen, niet in de laatste plaats vanwege de opvallende nieuwbouw die in deze periode plaatsvond. Maar hoe groot was Wageningen in die tijd, wat voor gebouwen stonden er, wat voor mensen woonden er? Aan de hand van prenten, kaarten, foto’s en verhalen maken we een virtuele rondwandeling door het Wageningen van de achttiende eeuw. Soms is alles nog direct herkenbaar, maar op andere plaatsen is het aangezicht van de stad compleet veranderd. Negentiende en twintigste-eeuwse afbeeldingen kunnen dan ook vaak een prima indruk geven van hoe de omgeving er eerder heeft uitgezien.

De spreker van deze avond is gemeentearchivaris Bob Kernkamp. Hij schreef voor het boek ‘Geschiedenis van Wageningen’ dat in 2013 uitkwam, het hoofdstuk over de achttiende eeuw.

De lezing wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Wageningen. De toegang voor leden is gratis, andere belangstellenden betalen 2 euro. Tijdens de avond kunt u ook publicaties van de Vereniging aanschaffen.

Op 9 september is de openingsavond van Vijfentwintig jaar Open Monumentendag in Wageningen. Locatie: bblthk om 20:00 uur.
En op zondag 10 september kunnen 25 gekozen panden worden bekeken en een aantal daarvan ook inpandig worden bezocht. De start van de Monumentenroute is zondag om 12:00 uur bij het Museum de Casteelse Poort.

FB 20160905a Zondag 11 september tussen 12.00-17.00 uur van harte welkom op de Wolfswaard. Er is een instap rondleiding door de tuin en een deel van het huis.
Ook het Havenkantoor op de Pabstsendam is open! Er is daar een minitentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het pand.

 

FB 20160905bZondag 11 september zijn alle Wageningers tussen 12.00-17.00 uur van harte welkom om de baan te bezichtigen en evt. een kegel omver te werpen. Het kegelomverwerpen geschiedt in het gebouw van de studentenvereniging Ceres aan de Gen. Foulkesweg.

Meest geheimzinnige plaats in Wageningen.

Dinsdag 19 juli heeft de Werkgroep Archeologie Wageningen, onderdeel van de Historische Vereniging Oud Wageningen, het terrein waar het grafmonument van de Familie De Constant Rebecque ligt op de Westberg, ontdaan van veel overtollige begroeiing. Een ploeg van 8 mensen werkte er een ochtend waarna het doel was bereikt. Dit was om het grafmonument en de restanten van het oude kerkje beter zichtbaar te maken voor de wandelaars van deze bijzondere plek. In 1894 is hier door de adellijke familie die de villa Belmonte bewoonde een grafmonument opgericht. Binnen het hek bevinden zich ook de restanten van een vroegmiddeleeuws kerkje en het eerste Wageningen zou hier op deze plaats gevestigd zijn geweest. Later heeft de bewoning zich verplaatst naar beneden naar de plek van de huidige binnenstad. Drie jaar geleden vierde Wageningen nog uitbundig het 750 jarig bestaan van zijn stadsrechten, die in 1263 werden verleend aan de stad. Op de Westberg bij dit grafmonument en de directe omgeving zijn bij eerdere opgravingen al menselijke resten ontdekt en meerdere bewoningssporen. De Werkgroep Archeologie Wageningen hoopt binnenkort met behulp van grondradaronderzoek meer geheimen van de Westberg te ontrafelen. Bij dit onderzoek hoeft niet gegraven te worden en blijft de ondergrond volledig intact en ongeschonden voor de toekomst.