historische vereniging
Oud Wageningen

Poster-Belmonte-3 (2)Lezing ‘Belmonte Arboretum, waard(en) om te bewaren’

Op dinsdag 14 februari 2017 organiseert de Historische Vereniging Oud Wageningen (in samenwerking met de Vereniging Groei en Bloei afd. Wageningen) een lezing over het verleden en de toekomst van het Belmonte Arboretum. Spreker van de avond is de heer Dedde Smid, directeur Stichting Belmonte Arboretum.

Voor veel Wageningers, echt of import, is het Arboretum Belmonte een plek die er altijd zo is geweest. Er is echter meer dan wat we nu zien; hier ligt een rijke historie en naar we hopen een nog rijkere toekomst.

Een tuin als het Belmonte Arboretum kent veel betekenislagen en heeft grote waarde(n).

Een historische laag via het ontstaan van de Wageningse Berg, het landgoed Belmonte, de Tweede Wereldoorlog en de ‘tuin van de Universiteit’ naar de huidige tuin met Stichting Belmonte Arboretum als beheerder.

Een betekenis door de tuinontwerpen van David Zocher jr. en van de  professoren Bijhouwer en Venema tot een aantal recente aanpassingen.

Dan zijn er alle bijzondere planten, struiken en bomen. Vanaf  1952 is in deze tuin materiaal verzameld, en nog steeds zijn er collecties van wereldniveau  die het Belmonte Arboretum de status geven van Geregistreerd Museum.

En tenslotte de betekenis als park voor het publiek: het Belmonte om te wandelen, een tentoonstelling te houden, te picknicken of te trouwen.

Met deze lezing wil de spreker proberen een aantal lagen af te pellen. Kijken wat eronder zit, maar ook hoe we altijd moeten zoeken naar een evenwicht tussen de verschillende lagen. Daarbij gaan we terug in de geschiedenis, maar we krijgen ook een doorkijkje naar de toekomst.

De lezing vind plaats in De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen, aanvang 20.00 uur. Toegang 3 euro, gratis voor leden. Meer informatie kunt u vinden op www.oudwageningen.nl en www.wageningen.groei.nl.

holleweg-ansicht-lezing-29-november-2016Tweeling-lezing “Postbezorging en gelopen prentbriefkaarten in Wageningen rond 1900”,

Sprekers: Joop Spijker en Jaap van Aarst

In de negentiende eeuw groeide het postverkeer in de wereld zeer sterk, en Nederland was daar geen uitzondering op. Er was nog geen telefoon, telegrafie was duur, dus brieven waren feitelijk de enige bruikbare manier van communicatie. Het opkomende toerisme na 1880 zorgde voor een verdere opleving in het postverkeer. Er kwamen ‘ansichtkaarten’, waarmee de toeristen het thuisfront konden vertellen hoe heerlijk het was in Wageningen op de Veluwe.

Voor de pauze vertelt Joop Spijker hoe Wageningen in de loop van de negentiende eeuw uitgroeide tot belangrijk knooppunt in het postverkeer in Nederland. Aan de hand van bijzondere poststukken, postzegels en poststempels belicht hij de ontwikkeling van het postverkeer van de negentiende eeuw. Daarna toont Jaap van Aarts delen van zijn uitgebreide verzameling ‘gelopen kaarten’, door de afzender beschreven en door de PTT bezorgde prentbriefkaarten  uit Wageningen en omgeving van rond 1900. Die kaarten moesten natuurlijk gefrankeerd worden, met de postzegels van voor de pauze…

De lezing wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Wageningen. De toegang voor leden is gratis, andere belangstellenden betalen 2 euro. Tijdens de avond kunt u ook publicaties van de Vereniging aanschaffen.

Deze tweeling-lezing vindt plaats op dinsdag 29 november 2016 in de Vredehorst,
Tarthorst 1, Wageningen, aanvang 20.00 uur.

 

rp-t-1894-a-2882Op donderdag 22 september houdt de heer Bob Kernkamp de lezing “Een gouden eeuw of toch niet?” over Wageningen in de achttiende eeuw. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.    Zoals het gewest Holland in de zeventiende eeuw zijn ‘Gouden Eeuw’ beleefde, zo kende Wageningen een periode van voorspoed en welvaart in de achttiende eeuw. Reizigers waren indertijd vol lof over het representatieve voorkomen van Wageningen, niet in de laatste plaats vanwege de opvallende nieuwbouw die in deze periode plaatsvond. Maar hoe groot was Wageningen in die tijd, wat voor gebouwen stonden er, wat voor mensen woonden er? Aan de hand van prenten, kaarten, foto’s en verhalen maken we een virtuele rondwandeling door het Wageningen van de achttiende eeuw. Soms is alles nog direct herkenbaar, maar op andere plaatsen is het aangezicht van de stad compleet veranderd. Negentiende en twintigste-eeuwse afbeeldingen kunnen dan ook vaak een prima indruk geven van hoe de omgeving er eerder heeft uitgezien.

De spreker van deze avond is gemeentearchivaris Bob Kernkamp. Hij schreef voor het boek ‘Geschiedenis van Wageningen’ dat in 2013 uitkwam, het hoofdstuk over de achttiende eeuw.

De lezing wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Wageningen. De toegang voor leden is gratis, andere belangstellenden betalen 2 euro. Tijdens de avond kunt u ook publicaties van de Vereniging aanschaffen.